บริการ

กำจัดและควบคุมนก

ความเสียหายที่เกิดจากนก เช่น เสียงรบกวน การกระจายของขนนกในพื้นที่ ความสกปรกของอาคารจากมูลนก ที่นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนในพื้นที่

การควบคุมและป้องกันนกจะไม่ได้ผล หากไม่มีการวางแผนที่คำนึงถึงรูปแบบและพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของนกชนิดนั้นๆ เราสามารถเสนอตัวเลือกในการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อจัดการปัญหาการเข้ามาเกาะพักและสร้างรังของนกในพื้นที่ โดยดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญที่จะให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับสถานที่ของลูกค้า