บริการ

จัดการสุขอนามัยครบวงจร

โดยทั่วไปสถานประกอบการแต่ละประเภทมีระดับความต้องการในด้านคุณภาพการทำความสะอาดที่แตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมผู้ผลิตยา อาหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงคลังกระจายสินค้า

 

วิธีการและเทคนิคการทำความสะอาดนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระดับคุณภาพตามความต้องการของแต่ละสถานที่ ตั้งแต่ระดับทั่วไปไปจนถึงระดับสูง

 

SANIPRO สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขอนามัยสำหรับการทำความสะอาดที่ตรงตามมาตรฐานและความต้องการเฉพาะด้านสำหรับพื้นที่ทางการค้าและอุตสาหกรรม

Button
Button